петак, 12. јун 2015.

U BABUŠNICI SE GRADI SA PROPUSTIMA

Krajem aprila prošle godine, tačnije 24. aprila babušničko javno preduzeće nadležno za puteve donelo je odluku o pokretanju postupka javne nabavke za radove na letnjem održavanju opštinskih asfaltnih puteva i ulica na teritoriji opštine za prošlu godinu. Potencijalni ponuđači su imali svega deset dana da pripreme konkursnu dokumentaciju, a blagovremeno je pristigla samo jedna ponuda koja je odgovarajuća i prihvatljiva, navodi se u Izveštaju o stručnoj oceni ponuda komisije za ovu javnu nabavku- Razlog za podnošenje samo jedne ponude po mišljenju komisije je specifičnost posla. U Samostalnom sindikatu putara Srbije kažu da svako preduzeće koje se bavi održavanjem i gradnjom puteva (šifra delatnosti 4211) može da obavi tu vrstu radova.

уторак, 31. март 2015.

U Babušnici se krpe rupe na putu ali i u zakonu!

Niški aslfalt u Babušnici


Opština Babušnica se prostire na površini od 529 kilometara kvadratnih. Na treritoriji ove opštine ima 226 kilometara dužine puteva. Svakako određeni deo zauzimaju magistralni putevi pored kojih se nalazi ova opština, ali u 53 naselja koja obuhvata Babušnica veliki je broj ulica.Ima ih više od pedeset!

U Babušnici je puteve održavalo PZP Niš. Leti. 

Krajem aprila prošle godine, tačnije 24. aprila babušničko javno preduzeće nadležno za puteve donelo je odluku o pokretanju postupka javne nabavke za radove na letnjem održavanju opštinskih asfaltnih puteva i ulica na teritoriji opštine za prošlu godinu. Procenjena vrednost ovih radova iznosila je 2.750.000,00 dinara bez poreza na dodatu vrednost.

Prema Pozivu za podnošenje ponuda za izvođenje ovih radova, objavljenom 25. aprila, potencijalni ponuđači su imali svega deset dana da pripreme konkursnu dokumentaciju. Nabavka je s obzirom na procenjenu vrednost nižu od 3 miliona dinara svrstana u javnu nabavku male vrednosti. Vrednost radova sa PDV-om iznosila je 3.300.000,00 dinara. 

U Izveštaju o stručnoj oceni ponuda komisije za ovu javnu nabavku, koju su činili diplomirani pravnik, diplomirani ekonomista i diplomirani građevinski inženjer konstatovano je da je u vremenskom periodu od 10 dana, što je prema Pozivu za podnošenje ponuda bio 5.5.2014. godine, blagovremeno pristigla samo jedna ponuda koja je odgovarajuća i prihvatljiva.

Radi se o ponudi PZP „Niš“ a.d. u stečaju. Još na adrese tri ponuđača upućen je poziv za prikupljanje ponuda, konstatuje komisija i to: PZP „Zaječar“ DOO Zaječar, „Axel“ DOO Niš i „Perica Jović“ Vlasotince. Razlog za podnošenje samo jedne ponude po mišljenju komisije je specifičnost posla. 

Predmet radova iz odeljka II konkursne dokumentacije u kome se upućuje na deo dokumentacije naslovljen OBRAZAC Predmer radova su: obnova tucaničkog zastora, krpljenje udarnih rupa asfaltnom masom debljine 6cm u zbijenom stavu (ugrađivanje izvršiti pripremljenu rupu (očišćenu sa premazanim ivicama bitumenskom emulzijom)) i ručno zalivanje pravolinijskih i testerastih pukotina na kolovozu. 

U Samostalnom sindikatu putara Srbije kažu da svako preduzeće koje se bavi održavanjem i gradnjom puteva (šifra delatnosti 4211) može da obavi tu vrstu radova. Preporučuju preduzeće koje ima stručne radnike i više od 50 godina se bavi održavanjem puteva. 

U Zapisniku sa otvaranja ponuda 5.5.2014. po Zakonu o javnim nabavkama istaknut je broj pod kojim je ponuda zavedena, naziv ponuđača, datum i čas prijema i nedostaci. Po ovom Zapisniku ponuda je primljena 5.5.2014. godine u 10.40 sati. U ugovoru koji je potpisan sa PZP „Niš“ 15.5.2014. godine u članu 1. tačka 2 kaže se da je naručilac prihvatio ponuđenu cenu iz ponude izvođača od 28.4.2014. godine, ali se kao datum prijema u Zapisniku o otvaranju ponude navodi 5.5.2014. godine.
Jedina i najniža ponuda koja je u dinar iznosila kao i procenjena vrednost tj. 2.750.000,00 dinara bez odnosno 3.300.000,00 dinara sa PDV-om.

PZP „Niš“ je godinu dana pre toga pobedilo na tenderu u ovoj opštini za letnje održavanje lokalne putne mreže koja je izuzeta iz mreže državnih puteva I i II reda u Babušnici. To je bila javna nabavka velike vrednosti i niško preduzeće nadmetalo se sa preduzećem „Transkop-R“ iz Svrljiga i PZP „Zaječar“ AD Zaječar kome je i naredne godine poslat poziv za podnošenje ponuda.


PZP „Niš“ je tokom prošle godine dobilo tender i za izgradnju saobraćajnica u Babušnici na kome je takođe bilo jedini ponuđač. U pozivu za podnošenje ponuda nije bio naveden broj ulica čiji se temelj radio, ali je to bilo naznačeno u konkursnoj dokumentaciji u Predmetu radova po čemu se zaključuje da se radilo o tri ulice.

понедељак, 26. јануар 2015.

Gradi se Babušnica - a ko radi taj i greši

PUTEVI ZA BUDUĆNOST

Opština Babušnica jedna je od najsiromašnijih opština u Srbiji.

Brojne kompanije i fabrike koje su se s godinama zatvarale, katancem na svojim kapijama u krugu fabrike ostavljale su prazne hale. Ljudima, koji su u njima provodili svoj radni vek, neki sticali penzije, a svi oni živeli od firme i za firmu, ostali su prazni novčanici i pitanje gde ću i kako ću!?

U Babušnici se gradilo. Polako, ali se gradilo. Primera radi, kamen temeljac za kupališni kompleks postavljen je petnaestak godina pre nego je on izgrađen i konačno otvoren 2011. godine.

Isti kupališni kompleks oživeo je siromašnu varošicu u koju su tokom letnjih dana pohitali meštani okruga kako bi posetili novotvoreni bazen savremenog izgleda.

GRADI SE U HODU

U spisku raspisivanih javnih nabavki u prvoj polovini 2014. godine koji smo dobili posle upućenog Zahteva za pristup informacijama od javnog značaja nisu navedeni ponuđači sa kojima je posle tendera sklopljen ugovor.
Javno preduzeće ove opštine sudeći po dostupnim informacijama koje smo dobili, prethodnih godina ulagalo je dosta u izgradnju ulica u samoj opštini.

Putevi su redovno održavani i zimi i leti, opet sudeći po raspisivanim javnim nabavkama. Ali, Babušnica, opšte poznato, još uvek ima     neasfaltiranih ulica.

U javnoj nabavci broj 10/2014 babušničko preduzeće za puteve, zemljište i komunalni razvoj kao predmet javne nabavke u skladu za Zakonom o javnim nabavkama, članu 120 koji se odnosi na delatnosti iz oblasti saobraćaja, navodi Izgradnju saobraćajnica u Babušnici tj. izgradnju temelja ulica. Procenjena vrednost javne nabavke je  7.635.833,00 dinara bez PDV-a.

Elem, posle raspisane javne nabavke 30. juna u predviđenom roku od 31 dan stigle su tri ponude. Dakle tri preduzeća, sa podizvođačima ili samostalno, bila su spremna da grade temelje ulica na području ove opštine. Po modelu ugovora objavljenom u konkursnoj dokumentaciji rok za završetak radova takođe nije poznat. Ugovor je zaključen 1. avgusta sa Preduzećem za puteve iz Niša, koje je na procenjenu vrednost dalo najpovoljniju ponudu od 6.896.269,53 dinara bez PDV-a.
Ovo preduzeće je bilo u žiži javnosti 2012. godine kada su njegovi čelnici privedeni posle afere u privatizaciji putarskih preduzeća, a o čemu su izveštavali nacionalni mediji. 
Ovo preduzeće jedno je od pet putarskih koja su poslovala u okviru NIBENS grupe a čiji su radnici ranije 2012. godine uputili pisma vrhu države kako bi prepispitala privatizaciju.

 Radnici su potom nastavili da obavljaju ugovorene poslove na održavanju puteva.

Dakle, ovo preduzeće je u stečaju. Jedan od razloga za stečaj prema članu 11 Zakona o stečaju jeste i prezaduženost pravnog lica. Preduzeće je svakako na papiru sposobno da predviđene radove uradi.

Na konkurs za izgradnju soabraćajnica u Babušnici javilo se sa podizvođačem tj. firmom „Atina plus“ DOO, takođe iz Niša.

Niško predueće za puteve poslove u Babušnici ne dobija prvi put. Bilo je jedini ponuđač na tenderu koji je raspisan za letnje održavanje puteva u ovoj opštini. Interesantna je i činjenica da se ugovorena i procenjena vrednost podudaraju upotpunsoti: 2.750.000 dinara odnosno 3.300.000 dinara sa PDV-om. Niško preduzeće je 2013. godine pobedilo na tenderu za održavanje loklane putne mreže u Babušnici koja je izuzeta iz mreže državnih puteva prvog i drugog reda opštine Babušnica. Te godine za posao su bile zainteresovane još dve firme d abi godinu dana kasnije na tenderu koji se takođe bavi temom letnjeg održavanja puteva PZP Niš bilo jedino koje je za ove radove bilo zainteresovano.

Ovaj tekst je nastao u okviru projekta Unapređenje mehanizama odgovornosti u javnim finansijama koji Program UN za razvoj (UNDP) sprovodi uz finansijsku podršku Vlade Švedske (SIDA) bavi se podrškom istraživačkim novinarima i neprofitnim organizacijama u “potrazi za informacijama” o potrošnji javnih sredstava u Republici Srbiji. Svi stavovi i mišljenja proistekli u tekstovima istraživačkih novinara ne predstavljaju nužno stavove UNDP ili Vlade Švedske.