уторак, 31. март 2015.

U Babušnici se krpe rupe na putu ali i u zakonu!

Niški aslfalt u Babušnici


Opština Babušnica se prostire na površini od 529 kilometara kvadratnih. Na treritoriji ove opštine ima 226 kilometara dužine puteva. Svakako određeni deo zauzimaju magistralni putevi pored kojih se nalazi ova opština, ali u 53 naselja koja obuhvata Babušnica veliki je broj ulica.Ima ih više od pedeset!

U Babušnici je puteve održavalo PZP Niš. Leti. 

Krajem aprila prošle godine, tačnije 24. aprila babušničko javno preduzeće nadležno za puteve donelo je odluku o pokretanju postupka javne nabavke za radove na letnjem održavanju opštinskih asfaltnih puteva i ulica na teritoriji opštine za prošlu godinu. Procenjena vrednost ovih radova iznosila je 2.750.000,00 dinara bez poreza na dodatu vrednost.

Prema Pozivu za podnošenje ponuda za izvođenje ovih radova, objavljenom 25. aprila, potencijalni ponuđači su imali svega deset dana da pripreme konkursnu dokumentaciju. Nabavka je s obzirom na procenjenu vrednost nižu od 3 miliona dinara svrstana u javnu nabavku male vrednosti. Vrednost radova sa PDV-om iznosila je 3.300.000,00 dinara. 

U Izveštaju o stručnoj oceni ponuda komisije za ovu javnu nabavku, koju su činili diplomirani pravnik, diplomirani ekonomista i diplomirani građevinski inženjer konstatovano je da je u vremenskom periodu od 10 dana, što je prema Pozivu za podnošenje ponuda bio 5.5.2014. godine, blagovremeno pristigla samo jedna ponuda koja je odgovarajuća i prihvatljiva.

Radi se o ponudi PZP „Niš“ a.d. u stečaju. Još na adrese tri ponuđača upućen je poziv za prikupljanje ponuda, konstatuje komisija i to: PZP „Zaječar“ DOO Zaječar, „Axel“ DOO Niš i „Perica Jović“ Vlasotince. Razlog za podnošenje samo jedne ponude po mišljenju komisije je specifičnost posla. 

Predmet radova iz odeljka II konkursne dokumentacije u kome se upućuje na deo dokumentacije naslovljen OBRAZAC Predmer radova su: obnova tucaničkog zastora, krpljenje udarnih rupa asfaltnom masom debljine 6cm u zbijenom stavu (ugrađivanje izvršiti pripremljenu rupu (očišćenu sa premazanim ivicama bitumenskom emulzijom)) i ručno zalivanje pravolinijskih i testerastih pukotina na kolovozu. 

U Samostalnom sindikatu putara Srbije kažu da svako preduzeće koje se bavi održavanjem i gradnjom puteva (šifra delatnosti 4211) može da obavi tu vrstu radova. Preporučuju preduzeće koje ima stručne radnike i više od 50 godina se bavi održavanjem puteva. 

U Zapisniku sa otvaranja ponuda 5.5.2014. po Zakonu o javnim nabavkama istaknut je broj pod kojim je ponuda zavedena, naziv ponuđača, datum i čas prijema i nedostaci. Po ovom Zapisniku ponuda je primljena 5.5.2014. godine u 10.40 sati. U ugovoru koji je potpisan sa PZP „Niš“ 15.5.2014. godine u članu 1. tačka 2 kaže se da je naručilac prihvatio ponuđenu cenu iz ponude izvođača od 28.4.2014. godine, ali se kao datum prijema u Zapisniku o otvaranju ponude navodi 5.5.2014. godine.
Jedina i najniža ponuda koja je u dinar iznosila kao i procenjena vrednost tj. 2.750.000,00 dinara bez odnosno 3.300.000,00 dinara sa PDV-om.

PZP „Niš“ je godinu dana pre toga pobedilo na tenderu u ovoj opštini za letnje održavanje lokalne putne mreže koja je izuzeta iz mreže državnih puteva I i II reda u Babušnici. To je bila javna nabavka velike vrednosti i niško preduzeće nadmetalo se sa preduzećem „Transkop-R“ iz Svrljiga i PZP „Zaječar“ AD Zaječar kome je i naredne godine poslat poziv za podnošenje ponuda.


PZP „Niš“ je tokom prošle godine dobilo tender i za izgradnju saobraćajnica u Babušnici na kome je takođe bilo jedini ponuđač. U pozivu za podnošenje ponuda nije bio naveden broj ulica čiji se temelj radio, ali je to bilo naznačeno u konkursnoj dokumentaciji u Predmetu radova po čemu se zaključuje da se radilo o tri ulice.

Нема коментара:

Постави коментар